0DKK
Hurtig levering, 1-2 hverdage
Gratis fragt ved køb over 400 kr.
Sikker nethandel
14 dages fuld returret
Handelsbetingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra US-Shop.nu. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem dig som køber og US-Shop.nu.

Betalingsmåder ved køb gennem webshoppen
Dankort
VisaDankort
Visa Electron
MasterCard
Maestro
JCB Bank overførsel
E-faktura (Kun offentlige danske virksomheder med gyldigt EAN nr.)

Levering
Vi leverer til Danmark, Norge, Sverige, Grønland og Færøerne.

Dokumentation og vejledning
Hvis der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger disse med leverancen fra US-Shop.nu. Ønsker du yderligere oplysning eller rådgivning fra vores side, er denne af vejledende art.

Moms
Danmark: 25% moms opkræves af både virksomheder og privatpersoner. Norge: Der opkræves ikke moms. Sverige: 25% moms opkræves af privatpersoner. Der opkræves ikke moms af virksomheder såfremt gyldigt VAT nr. oplyses. Grønland: Der opkræves ikke moms. Færøerne: Der opkræves ikke moms.

Eksport dokumenter
Færøerne: Ingen eksport dokumenter ved ordrer under DKR 3.000,00 (ca. € 400,00) Grønland: Ingen eksport dokumenter ved ordrer under DKR 3.000,00 (ca. € 400,00) Udenfor EU: Ingen eksport dokumenter ved ordrer under DKR 7.500,00 (ca. € 1.000,00)

Leveringstidspunkt og transport
Levering af varer fra US-Shop.nu anses for sket, når forbrugeren har fået varen udleveret. Forsendelsen af varer sker normalt med GLS eller Post Danmark. Normal leveringstid er 1-2 dage.

Risikoen for varerne
Risikoen for varer købt i US-Shop.nu overgår til dig som forbruger på leveringstidspunktet.

Reklamation
Eventuelle fejl eller mangler ved levering fra US-Shop.nu, skal påberåbes i rimelig tid efter, at du har opdaget fejlen. Det er din pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Hvis du opdager en fejl, skal du hurtigt rette henvendelse til US-Shop.nu enten via e-mail info@us-shop.nu eller pr. tlf. 2020 0101. Du har som kunde hos US-Shop.nu 24 måneders reklamationsret efter du har fået varen leveret. For varer med begrænset holdbarhed, er din klagemulighed afgrænset af den holdbarhedsperiode, US-Shop.nu har stillet dig i udsigt.

Garanti
Medmindre andet er angivet, er alle varer på US-Shop.nu's hjemmeside underlagt 24 måneders reklamationsret. Bevisbyrden for fejl eller mangler ligger de første 6 måneder hos US-Shop.nu, og de efterfølgende 18 måneder hos kunden. Alle demo varer har 3 måneders reklamationsret, med mindre andet er angivet. Såfremt kunden ønsker at anmelde fejl eller mangler, skal dette ske skriftligt til US-Shop.nu senest 30 dage efter at fejlen eller manglen er opdaget. Kunden skal give US-Shop.nu en rimelig mulighed for at inspektere varen der er tale om. US-Shop.nu er ikke ansvarlig for yderligere skader eller skader som følge af fortsat brug efter at fejl eller mangler er opdaget, eller såfremt kunden ændrer eller reparerer varen uden tilladelse fra US-Shop.nu. US-Shop.nu's ansvar ved en reklamationssag er begrænset til reparation eller ombytning af en defekt eller mangelfuld vare, eller refundering af varens pris. Skade på en vare, forårsaget af forkert brug, modifikationer eller groft misbrug af kunden, er ikke dækket af reklamationsretten. US-Shop.nu kan ikke blive holdt ansvarlig for tab af data eller andre indirekte konsekvenser som følge af en defekt eller mangelfuld vare solgt af US-Shop.nu. 

Anvendelse af reklamationsretten
Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles US-Shop.nu indenfor rimelig tid efter varens modtagelse. Kunden bedes afgive erklæring omkring produktets fejl eller mangel i forbindelse med reklamationen, idet undladelse kan betyde en forlængelse af afhjælpningsprocessen grundet fejlsøgning. Varer der ikke indgår under reklamationsretten og/eller modtages uden forsvarlig emballage, vil blive omemballeret og der vil blive opkrævet et beløb svarende til US-Shop.nu's udgifter til nødvendig og forsvarlig emballering. Varer returneret på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af US-Shop.nu.

Returnerede varer uden fejl
Ved tilbagesendelse af en vare til US-Shop.nu, hvor fejl eller defekt, defineret og angivet af kunden ikke konstateres, vil varen blive tilbagesendt til kunden inklusiv et testgebyr á kr. 300,- pr. time inkl. moms. Testgebyret beregnes på baggrund af forbrugt tid i forbindelse med test og fejlsøgning, der faktureres minimums for 0,5 time. Varer skal returneres med en fakturakopi, hvor købstidspunktet for det reklamerede produkt fremgår, samt en beskrivelse af fejlen, da varen ellers vil blive henlagt indtil der foreligger fakturakopi og fejlmeddelelse på produktet. Varer der ikke indgår under reklamationsretten og som modtages uden forsvarlig emballage, vil blive omemballeret og der vil blive et opkrævet et beløb svarende til US-Shop.nu's udgifter til nødvendig og forsvarlig emballage.

Forsvarlig returnering
Alle varer som returneres skal være forsvarligt indpakket. Skade som følge af mangelfuld emballering, kan medføre at dine rettigheder bortfalder. Såfremt en vare købt hos US-Shop.nu, bliver modtaget indpakket i antistatisk materiale, skal i tilfælde af returnering, ligeledes være indpakket i tilsvarende antistatisk materiale. Hvis en returneret vare har taget skade p.g.a. manglende indpakning i antistatisk materiale, vil dette medføre bortfald af dine rettigheder.

Kompatibilitet
US-Shop.nu kan ikke holdes ansvarlig for kompatibilitetsproblemer ved køb af løsdele til selvmontering.

14 dages fortrydelsesret
Ved forbrugerkøb hvor bestilling af varer foretages via telefon eller internettet, har kunden 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesretten løber fra det tidspunkt hvor varen overdrages til kunden. Hvis købet fortrydes indenfor 14 dage tilbagebetaler US-Shop.nu varens pris. For at kunne benytte fortrydelsesretten, skal varen være afleveret til PostNord eller anden fragtmand senest 14 dage efter modtagelsen af varen. Betingelsen for at anvende fortrydelsesretten er at varen tilbageleveres i væsentlig samme stand og mængde, som ved modtagelsen. Hvis varen ikke tilbageleveres i væsentlig samme stand, vurderer US-Shop.nu en pris ud fra en mulig salgsværdi. Med hensyn til software og madvarer skal forseglingen være ubrudt. Ved anvendelse af fortrydelsesretten skal varen returneres i original emballage. Manglende original emballage medfører i de fleste tilfælde en forringelse af salgsværdien, hvorfor der ud fra en vurdering foretaget af US-Shop.nu, vil blive krediteret et beløb svarende til forringelsen af salgsværdien. I værste fald kan manglende original emballage, medføre at købet ikke kan fortrydes. Ved køb af en vare sammensat efter kundens ønske, ophører fortrydelsesretten fra og med det tidspunkt hvor kunden har givet samtykke til at monteringen kan begynde. Kunden skal selv afholde de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen. US-Shop.nu returnerer beløbet inden 30 dage i overensstemmelse med forbrugeraftalelovens § 12c. Ved afhentning af en vare er der ingen kontant returret, da man har lejlighed til, at undersøge varen inden overdragelsen/risikoovergangen sker.

Returnering af en vare
Du kan nægte modtagelse af varen fra postvæsnet. I denne sammenhæng må du gøre postvæsnet opmærksom på at varen omgående skal returneres til US-Shop.nu. Hvis du modtager varen fra postvæsnet, og efterfølgende, indenfor 14 dage fortryder købet, kan du returnere varen til US-Shop.nu. I dette tilfælde bedes du vedlægge en kopi af købsfakturaen, samt et notat med dit kontonummer. Ved returnering af en vare, skal pakken sendest til vores adresse som du finder nederst på vores hjemmeside. Pakken skal tydeligt mærkes "14 dages fortrydelsesret". Varens pris inklusiv billigste fragtmetode returneres herefter til det oplyste kontonummer. Fragtudgifter ved returnering som følge af fortrydelse sker for købers egen regning. Det anbefales, at varen returneres som pakkepost via PostNord eller andet fragtfirma, hvilket giver mulighed for at spore pakken. Dermed er enhver tvivl om hvorvidt varen er afleveret til US-Shop.nu fjernet. Ydermere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted. Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget US-Shop.nu.

Forsvarlig returnering
Alle varer som returneres skal være forsvarligt indpakket. Skade som følge af mangelfuld emballering, kan medføre at dine rettigheder bortfalder. Såfremt en vare købt hos US-Shop.nu er indpakket i antistatisk materiale, skal varen i tilfælde af returnering ligeledes være indpakket i antistatisk materiale. Hvis en returneret vare har taget skade p.g.a. manglende indpakning i antistatisk materiale, vil dette medføre bortfald af dine rettigheder.

Købeaftale
Der er ikke indgået en bindende købeaftale med US-Shop.nu, før du har modtaget en ordrebekræftelse, US-Shop.nu opbevarer ikke ordrebekræftelsen efter den er fremsendt til kunden.

Priser
Alle priser er inkl. 25 % moms og i Danske kroner, hvor intet andet nævnes. Priserne er kun gældende indenfor Danmarks grænser, ekskl. Færøerne og Grønland. Der tages forbehold for valutaændringer, force majeure, leveringssvigt, afgiftsændringer, udsolgte varer og trykfejl. Den angivne pris ved bestillingstidspunktet, er den gældende bestillingspris, og prisen ændres ikke hverken ved prisfald eller stigning.

Levering
Enhver leveringstid opgivet af US-Shop.nu er blot et estimat. US-Shop.nu tager forbehold for udsolgte og udgåede varer. US-Shop.nu kan ikke holdes ansvarlig for tab, direkte eller indirekte af en forsinkelse i leveringen af varerne. Ej heller vil en forsinkelse berettige køber til at opsige eller ophæve kontrakten, medmindre forsinkelsen overstiger 60 dage.

Risiko
Risikoen for varer købt hos US-Shop.nu overgår til køber på leveringstidspunktet.

Ejendomsforbehold
US-Shop.nu forbeholder sig ejendomsretten til varen, så længe der ikke er modtaget fuld betaling for den bestilte vare. Indtil ejendomsretten er overgået til Kunden, skal varen opbevares og vedligeholdes forsvarligt. Varen skal opbevares separeret fra andre varer, således at det er muligt at identificere varerne som US-Shop's ejendom. Identifikations mærkater, tryk og lignende må ikke ødelægges eller fjernes fra varen eller emballagen. Skader på varen, udover hvad sædvanligt slid medfører, skal erstattes af kunden. Kunden har desuden pligt til at holde varen brandforsikret, tyveriforsikret og vandskadeforsikret til den fulde værdi. Kunden forpligter sig til ikke uden US-Shop.nu's skriftlige samtykke at disponere over det solgte på en måde, der kan forringe US-Shop.nu's sikkerhed i varen, herunder pantsætning, udlejning eller udlån af varen.

Køberegler
Klik her for at læse yderligere omkring reklamationsret, ombytningsret, garanti mm.

Oplysning om klagemuligheder
En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@us-shop.dk.

Persondatapolitik
Vores persondatapolitik lever op til den nye europæiske persondataforordning i alle henseender. Vi beder om dine persondata i forbindelse med køb, i det omfang det er nødvendigt for at sikre korrekt levering af de købte varer. Disse persondata opbevares i minimum 5 år, som krævet i bogføringsloven. Dine persondata vil ikke blive brugt i forbindelse med markedsføring. Hvis dataene behandles af tredjepart, er der indgået databehandleraftale med disse. Alle kortbetalinger afvikles via en krypteret, sikker forbindelse for at sikre kortholderen mod misbrug. US-Shop.nu har på intet tidspunkt adgang til dine kortdata. Vælger du at tilmelde dig til vores nyhedsbrev, registreres dit navn og din mailadresse. Disse data bruges udelukkende i forbindelse med udsendelse af nyhedsbrev. I henhold til den nye persondataforordning kan du til enhver tid få oplyst hvilke persondata vi har på dig, ligesom du har fuld råderet over disse data. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, og til virksomhedens forretningshemmeligheder.

Særlige bestemmelser for erhvervsdrivende
Der gælder de samme salgsbetingelser som for forbrugere, dog med følgende modifikation; der er ingen fortrydelsesret for erhvervsdrivende, der gælder 1 års reklamationsret fra oprindelig fakturadato. ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 1 års reklamationsperiode, US-Shop.nu forbeholder sig ejendomsretten til varer købt på kredit, indtil den fulde købesum er betalt, alle omkostninger i forbindelse med håndhævelse af ejendomsforbeholdet påhviler køberen, der påløber renter fra forfaldsdatoen med 1,5% pr. påbegyndt måned.

Forbehold
Der tages forbehold for udsolgte og udgåede varer, der tages forbehold for trykfejl, der tages forbehold for tekniske fejl, og der tages forbehold for afvigende farver på fotos, på hele US-Shop.nu's hjemmeside.
Tilmeld dig vores nyhedsbrev
  • Få gode råd og tips
  • Tilbud og andre gode ting
  • Få nyheder først
Op